Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir

February 14, 2019 | Author: Eser Ceylan | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 TÜRKİYE MEZOTELYOMA ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Muzaffer Metintaş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp...

Description

Üyeler

TÜRKİYE MEZOTELYOMA ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

 

Muzaffer Metintaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir

Selma Metintas

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Eskişehir

Guntulu Ak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir

Emine Dündar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Eskişehir

1 / 30

Üyeler

Ragıp Özkan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Eskişehir

Leyla Memiş

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  Patoloji AD, Ankara

Ayten Kayı Cangır

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Cerrahisi AD, Ankara

Ülkü Yılmaz

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hasta

Funda Demirağ

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Anka

Hülya Bayız

2 / 30

Üyeler

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Göğüs Hasta

Şule Akçay

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Ankara

Gaye Ulubay

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Ankara

Mehmet Bilgin

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, Kayseri

Özlem Canöz

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Kayseri

Hakan Büyükoğlan

3 / 30

Üyeler

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Hastalıkları AD, Kayseri

Zehra Seyfikli

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Hastalıkları AD, Sivas

Serdar Berk

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Hastalıkları AD, Sivas

Şahande Elagöz

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Sivas

Fulden Yumuk

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji AD, İstanbul

Volkan Kara

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

4 / 30

Üyeler

Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul

Hasan Batırel

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul

Rengin Ahıskalı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Patoloji AD, İstanbul

Fuat Dede

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp AD, İstanbul

Çağatay Cimşit

5 / 30

Üyeler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji AD, İstanbul

Alper Toker

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul

Dilek Yılmazbayhan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Patoloji AD, İstanbul

Hale Başak Çağlar

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi AD, İstanbul

6 / 30

Üyeler

Sedat Altın

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları,

Ekrem Cengiz Seyhan

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları,

Saime Batırel

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyokimya AD, İstanbul

Abdurrahman Şenyiğit

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır

7 / 30

Üyeler

Abdurrahman Abakay

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır

Mehmet Coşkunsel

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır

Hüseyin Büyükbayram

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Patoloji AD, Diyarbakır

Zeki Dostbil

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

8 / 30

Üyeler

Nükleer Tıp AD, Diyarbakır

Emin Maden

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD, Konya

Figen Deveci

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD, Elazığ

Ahmet Emin Erbaycu

Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları K

Berna Kömürcüoğlu

Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları K

9 / 30

Üyeler

Pınar Çelik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD, Manisa

Mehmet Karadağ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları AD, Bursa

Serhat Yalçınkaya

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bursa

Nur Dilek Bakan

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

10 / 30

Üyeler

Metin Keren

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları K

Ayşegül Çevik Ergönül 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, İzmir

 

Erdoğan Çetinkaya

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Ali Kadri Çırak

Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları K

Sibel Özkurt

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Denizli

11 / 30

Üyeler

Eylem Sercan Özgür

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Mersin 

Yaşar Sönmezoğlu

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kli

Meral Gülhan

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Ankara

Filiz Koşar

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Levent Elbeyli

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, Gaziantep

12 / 30

Üyeler

Nazan Şen

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları AD, Adana

Mehmet Bayram

Bezmialem Üniversitesi Tip Fakültesi Gögüs Hastaliklari AD, İstanbul

Atilla Saygı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İstanbul

Sertaç Arslan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir

Ahmet Selim Yurdakul

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Ankara

13 / 30

Üyeler

Dilek Ernam

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalık

Ersan Atahan

Gaziantep Devlet Hastanesi

Kemal Ödev

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Konya 

Toros Selçuk

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Ankara 

Sabri Serhan Olcay

Kütahya Gediz Devlet Hastanesi 

Tunç Laçin

14 / 30

Üyeler

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi

İlknur Alsan Çetin 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, İstanbul

Dursun Tatar 

 

Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniğ

Levent Karasulu 

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Hasan Bayram

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Gaziantep

15 / 30

Üyeler

Özkan Kaan Karadağ

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Başıbüyük, Maltepe, İstanbul

Eşref Atabey

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Etüt ve Arama Dairesi

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 139,

Çankaya, Ankara

Ayşe Gül Zamani

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD, Konya

Abdülkerim Bayülgen

16 / 30

Üyeler

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Mersin

Bülent Arslan

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Mersin

Hatice Selimoğlu Şen

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır

Özlem Abakay

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır

Serhan Tümer

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta

Murat Gültekin

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara

17 / 30

Üyeler

Hüseyin İlter

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Ankara

Engin Tutkun

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ankara

Arzu Mirici

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Çanakkale

Sabahat Genç

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Hatay

Adil Zamani

Necmettin Erbakan Üniversitesi

18 / 30

Üyeler

Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Konya

Serhat Çelikel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Tokat

Ayşe Yılmaz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Tokat

Ömer Özbudak

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Antalya

Nurhan Köksal

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Samsun

Öner Balbay

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Düzce

19 / 30

Üyeler

Zeki Yıldırım

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Ankara

Bahar Kurt

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Bolu

Önder Öztürk

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Isparta

Talat Kılıç

Malatya İnönü Ü Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları AD

Ünal Şahin

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Rize

20 / 30

Üyeler

Hasan Kahraman

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Kahramanmaraş

Tevfik Pınar

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Kırıkkale

Hüseyin Yalçın

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas

Gamze Kırkıl

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Elazığ

Selahattin Kadir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

21 / 30

Üyeler

Ezgi Hacıkamiloğlu

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Dairesi Başkanlığı

Nilgün Yılmaz Demirci  

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Mecit Süerdem

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Selçuklu-Konya 

Umran Toru

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Kütahya

Büge Öz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD, İstanbul

22 / 30

Üyeler

Türkan Nadir Öziş

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ankara

Nurcan Yürek

Toros Devlet Hastanesi Fatura- TIG Birimi Yeni Mah., Akdeniz, Mersin

Ali O Güre

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,  Ankara

Şükrü Arpacı

Denizli İl Halk Sağlığı Md Yrd.

Züleyha Akgün

Bezmialem Üniveritesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, İstanbul

23 / 30

Üyeler

Göktürk Fındık

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Ercan Kurtipek

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emre Entok

ESOGÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD, Eskişehir

Yavuz Selim İntepe

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakül. Göğüs Hastalıkları AD

Emel Canbay

NPO HPEC Genel Cerrahi İstanbul

Aslan Özden

24 / 30

Üyeler

GATA Halk Sağlığı

Makbule Özlem Akbay

Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma H. Onkoloji Kliniği

Özden Altundağ

Başkent Üniv. Tıp Fak. Medikal Onkoloji Bilim Dalı

Canan Demir

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Ankara

Berksoy Şahin

Çukurova ÜTF Tıbbi Onkoloji BD, Adana

Burçin Budakoğlu

25 / 30

Üyeler

Ankara Onkoloji Hastanesi

Berna Öksüzoğlu

Ankara Demetevler Onkoloji Eğt ve Arş Hastanesi Şefler Binası 1. Kat, Tıbbi Onkoloji, Ankara

Deniz Köksal

Hacettepe ÜTF Göğüs Hastalıkları AD

Ayşegül Karalezli

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EFH

Aydın Şanlı

Dokuz Eylül ÜTF Göğüs Cerrahisi AD

Tuncay Göksel

Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD

26 / 30

Üyeler

Atilla Akkoçlu

Dokuz Eylül ÜTF Göğüs Hastalıkları AD

İbrahim Akkurt

Cumhuriyet ÜTF Göğüs Hastalıkları AD

Cebrail Şimşek

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

Abdurrahman Işıkdoğan

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji AD, Diyarbakır

Hasan Veysi Güneş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD

27 / 30

Üyeler

Murat Dinçer

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD

Burhanettin Zincircioğlu 

Dicle Üniversitesi Tıp Fak Medikal Onkoloji AD, Diyarbakır

 

Cengizhan Açıkel

GATA Biyoistatistik BD, Ankara 

Celalettin Camcı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Erkan Demirkaya

28 / 30

Üyeler

GATA Pediatri AD Pediatrik Romatoloji BD, Ankara

Durmuş Etiz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Evrim Bayman

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hatice Kaya

Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine Division, Pennsylvenia, Washington, USA 

Can Erzik

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, İstanbul

Emir Tamer Elkıran

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Biyoloji BD, Malatya

29 / 30

Üyeler

Hasan Şenol Coşkun

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD, Antalya

Kübra Aydın

Ankara Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği, Ankara

Ahmet Feridun Işık

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Beste Melek Atasoy

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi radyasyon Onkolojisi AD, İstanbul

 

30 / 30

View more...

Comments

Copyright � 2017 SLIDEX Inc.
SUPPORT SLIDEX