FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

October 11, 2017 | Author: Aysu Sözen | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İSTİHDAM VE REKABET Engin Güvenç Genel Sekreter 02.Ağustos.2007 Bil...

Description

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İSTİHDAM VE REKABET

Engin Güvenç – Genel Sekreter

02.Ağustos.2007 Bilkent Otel - Ankara

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Gündem •

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD/TBCSD)Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD)İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisiPaydaşlarŞirket içi paydaslar – Insan Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Sorumlulukları • Sorumlu İşveren • En İyi elemanları İstihdam Etme ve Uzun Süre Koruyabilme • Performanslı elemanları motive edebilme • Kritik Yetenekleri Arttırma • Değişimi Planlama

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

• Ekim 2004 tarihinde kurulmuştur. • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinin Türkiye’deki temsilcisi • 18 Şirket + 2 yeni başvuru – Ulusal, Uluslararası, Büyük ve Küçük Ölçekli Şirketler • 57 Üye – Her şirketten biri mutlaka üst yönetim kademesi olmak şartı ile 5 kişiye kadar üye kabulu

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Misyon

Türkiye’nin ve Türk İş Dünyasının global platformda sürdürülebilir başarısı için, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ile eşgüdümlü olarak, kaynakların daha verimli kullanımına yönelik toplumsal, çevresel ve ekonomik ortam ve şartların oluşmasına destek olmaktır.

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Hedefler

• Sürdürülebilir Kalkınmanın Tanınması ve Doğru Algılanması • Sürdürülebilir Kalkınma Örnek Uygulamalarının Artması • Politika Oluşturma konusunda destek ve aktif rol • İş Dünyası Katılımcı Rolü ve İşbirlikleri

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Dernek Üyesi KurumlarAkçansa Çimento A.ŞLafarge TürkiyeAygaz A.Ş

Boreal Group Sponsorluk Ltd.

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.BP Petrolleri A.Ş.P&G Tüketim Malları San. A.Ş.Brightwell Holding B.V.Pricewaterhouse CoopersCeva Logistic A.Ş.Shell TürkiyeCoca Cola A.Ş.TAV Yatırım Holding A.Ş.Dekon Turizm A.Ş.Thames WaterE&E DanışmanlıkTNT International Expressİstanbul Ulaşım A.Ş.

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

SKD Sektörel Dağılım SKD ÜYE SEKTÖREL DAĞILIMI

Tüketim Malzemeleri , 2

Petrol ve Gaz, 3

Cimento, 2 Servis, 5 Su Hizmetleri , 1

Kamu Hizmetleri , 1 Insaat, 1

Lojistik Hizmetleri , 3

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi(WBCSD) WBCSD, ekonomik büyüme, ekolojik denge ve sosyal gelişim konularından yola çıkarak 3 ana faktör yoluyla sürdürülebilir kalkınma üzerine ortak taahhütlerini ortaya koyan uluslararası 200 şirketin koalisyonundan oluşmaktadır. Üyeler 20’den fazla büyük endüstri sektöründen ve 30 ülkeden seçildiler.

WBCSD aynı zamanda, geçiş döneminde gelişmekte olan ülkeler ve uluslardaki 1.000’i aşkın iş dünyası liderlerini temsil eden ve giderek gelişen bölgesel ağdan fayda sağlamaktadır.

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

WBCSD – Kısaca

• 1997’de 120 üye, 2005’de 180 ve 2007 yılı itibari ile 201 üye şirket • Üye ülkelerin %89’u OECD’ye bağlıdır. • Toplam iş hacmi: 5,2 Trilyon USD • Pazar sermayesi : 6 Trilyon USD • Üye şirketlerin toplam çalışan sayısı = 12,1 milyon • Global etki; Hergün 3 milyar müşteri WBCSD üyesi şirketlerin ürünlerini ve servislerini kullanmaktadır.

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

WBCSD Bölgesel Dağılım WBCSD ÜYE BÖLGESEL DAĞILIM

Latin Am erika, 4%

Orta&Doğu Avrupa, 4%

Afrika ve Ortadoğu, 2% Asya, 2% Avrupa - EU Uyesi, 36%

Kore & Japonya, 13%

Kuzey Am erika (Meksika dahil), 29%

Avrupa - Diğer, 8% Okyanusya, 2%

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

WBCSD Sektörel Dağılım WBCSD ÜYELERİ SEKTÖREL DAĞILIMI

Kamu Hizm&Elektrik, 9% İnşaat, 3% Çimento, 6%

Mühendislik, 3% Yiyecek&Icecek, 5% Tüketim Malzemesi, 8% Banka&Sigorta, 7%

Orman&Kağıt Ürün, 8%

Sağlık, 4% Medya, 1%

Maden &Metal, 8%

Bilişim&Telekom, 5% Perakende, 1%

Otomotiv, 6% Kimya, 9%

Servis, 8% Su Hizmetleri, 2% Petrol&Gaz, 8%

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Bölgesel Network

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Global Scan Arastırması 2006 •

Sürdürülebilir Kalkınma Alanında Uluslararası Kurumların Rolü (Önümüzdeki 5 yıl içinde en etkili kurumlar)

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

GlobeScan Araştırması 2007 Değişik Alanlardaki Performans Sonuçları

Source: 2007 GlobeScan survey of sustainability experts

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Sürdürülebilir Kalkınma

Gelecek nesillerin yaşamlarını devam ettirecek ihtiyaçlarını tehlikeye atmayacak şekilde bugün gerekli ihtiyaçlarımızın temin edilmesidir”

3 Hedef • Çevresel değerlerin ve çevrenin korunması, • Sosyal hayatın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, • Ekonomik gelişim,

Yönetim Çevre

Ekonomi

Sosyal Yapı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

İş Dünyası Ticareti korumak • Riski azaltmak • İşletmeye devam etmek için lisansı güçlendirmek • Marka değerini / bilinirliğini arttırmak

Ticarete devam etmek • Masrafları azaltmak • Üretimi arttırmak • İnsan kalitesini yükseltmek

Ticareti büyütmek • Yeniliğe teşvik etmek • Pazar erişimini arttırmak • Sermayeden faydalanma hakkını geliştirmek

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma

RİSK Mİ? FIRSAT MI?

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Yeni İş Dünyası

Geleceğin Toplumları ve İş Dünyasının Rolü

İş Dünyasının Gündemi

Toplumsal Politikalar

İşletmeye Devam Etmek için lisansı güçlendirmek ve geliştimek

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Sürdürülebilir Kalkınma - İş Dünyası Anlamı ile

İş dünyasının gelecekteki devamlılığı ve gelişimini temin etmek ve gerekli insan ve doğal kaynaklarını bugünden korumak, ancak aynı zamanda bugünkü devamlılığını sağlayacak ve hissedarları için karlılığını arttıracak şekilde gerekli strateji ve aktivitelerin adaptasyonudur. İş Dünyasının yeni iş yapma şeklidir. Geleceğin Liderleri

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Güvenlik, sosyal haklar,

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

etik, iletişim…

BELİRSİZLİKLER

YÖNETİM

Küresel Isınma, Su, Enerji etc…

EKONOMİK GELİŞME

Yatırımlar, vergiler ve diğer kanuni sorumluluklar, etik…

SOSYAL İLERLEME

FİNANSAL PAZARLAR BELİRLEYİCİ KURALLAR İŞİN GEREKTİRDİĞİ AKTİVİTELER

ÇEVRESEL DENGE

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Medya Yansımaları Business’ role in society

29

29

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

SOSYAL ETKİ

Yeni İş Yapma Tarzı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Sosyal Sorumluluk

İnsani Bağış

SON FAYDA

(Pazar Gelişimi, Verimlilik, Risklerin Azaltılması)

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

KSS-İK=Hİ Eğer çalışanlar şirket KSS çalışmalarına entegre edilemez ise, o zaman Kurumsal Sosyal Sorumluluk halkla ilişkilerin bir uygulaması haline gelir. Bir organizasyonun kredibilitesi, o organizasyonun ‘söylenenleri icraata dökmesiyle’ korunur.

ADINE MEES ve JAMIE BUNHAM, Canadian Business for Social Responsibility

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Paydaşlar Yerel İdareler

Hükümet

Medya

STK

Çalışanlar

İş Dünyası Organizasyonları

Müşteriler

Yatırımcı

Şirket

Bayiler

Tüketiciler

Üniversiteler Tedarikçi Sigorta Şti

Lokal Gruplar

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Kültürel Değişim Bugün

Yakın Gelecek Problem

Fırsat

Maliyet

Tasarruf

Risk Kaynağı

Değer Kaynağı

Teknik ve Özel

Ortak Görüş

Komplike

Sağduyulu

Bölünmüş

Entegre

Tepkisel

Tahmin Edici

Ani Uygulama

Uzun Vadeli Yatırımlar

Geçici Heves

İşin Özüne

Akıllı Halkla İlişkiler

Operasyonel Lisanslar

Belirsiz tanımlamalar

Net değer ve prensiplere

Taktik

Güven

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Başarının AnahtarıSürdürülebilir Kalkınma anlayış ve uygulamaların tüm organizasyonda pratik çalışmalara yansımasıTüm çalışanlara ulaşabilme, entegre edebilme ve uyumlu olabilmesiAna departmanlar ancak mutlaka ve mutlaka İNSAN KAYNAKLARI

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Organizasyonel Yapıda Sürdürülebilir Kalkınma

Sorumlu Kim?

Sorumluluk Konusu

Kime Karşı?

Hangi mekanizmayla ?

Yatay bağlantılar (Diğer departman ilişkileri)

Hangi sonuçlarla?

Tedarik Zinciri Yönetimi

İnsan Kaynakları

Pazarlama

Finans

Kamu/Şirket İlişkileri

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Organizasyonel Yapıda Sürdürülebilir Kalkınma Sorumlu Kim?

Tedarik Zinciri Yönetimi

İnsan Kaynakları

Pazarlama

Finans

Kamu/Şirket İlişkileri

Risk Yönetimi Ürün Sorumluluğu

Personel Yetiştirme ve izleme Motivasyon Rekabet

Marka İtibar

Güvenilirlik Sorumluluklar İtibar

İtibar

Yönetim Tedarikçiler Yasa Koyucular Sivil Toplum Örgütleri Rekabetçiler

Yönetim Çalışanlar İş Dünyası Enstitüler Düzenleyiciler

Eşitlik Eğitim ve kalkınma Çalışanlar arasında kültür yaratmak Liderlik

Hissedarlar Finans Direktörleri Yönetim Pazar Rekabetçiler Yatırımcılar Vergi Dairesi Düzenleyiciler Analiz Yatırımcı İlişkileri Yıllık Toplantılar Bildiri

Yönetim Çalışanlar Sivil Toplum Örgütleri İstişare Kurulu Rekabetçiler İş Dünyası Enstitüler Düzenleyiciler

Stratejik önem Denetleme Eğitim Standartlar/Gözetim/Riayet Çalışma şartlarını geliştirmek

Kurumsal İlişkiler Pazar Farkındalığı Uluslararası Ajanslar Düzenleyiciler Rekabetçiler Müşteriler Medya Sivil Toplum Örgütleri Araştırma & Geliştirme Paydaş Zeka (müşteri portföyü, dialog, kıyaslama)

Sorumluluk Konusu

Kime Karşı?

Hangi mekanizmayla?

Yatay bağlantılar (Diğer departman ilişkileri)

Hangi sonuçlarla?

İşletme faaliyetlerini ve yönetim şeklini paydaşların kaygılarıyla bağdaştırmak Bağlantılar kurmak

Satış Kurumsal İlişkiler Halkla İlişkiler Kamu/Şirket İlişkileri Tüm fonksiyonlar ve Pazarlama Pazarlama Pazarlama Pazarlama birimler Kurumsal İlişkiler Kurumsal İlişkiler Ürün Geliştirme Stratejik atamalar yaparak Sürdürülebilir Kalkınmayı Şirket profilini yükseltmek Daha sürdürülebilir ürünler Yönetici düzeyinde daha izah edilebilir bir tedarik zinciri bir pazarlama aracı ve servisler yaratmak geniş bir sorumluluk olarak kullanmak ve oluşturmak anlayışıyla tanışmak çalışanın performansını arttırmak

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

SoruBulunduğunuz kurumu baz alarak sürdürülebilir kalkınma prensipleri entegrasyonunda kurumunuzu nerede görüyorsunuz?

Tüm departmanlar ve insan kaynakları aktivitelerine entegre edilmiş Yakın bile değil. Henüz başlıyoruz.

Bingo ! ☺

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Bugün neredeyiz?

İnsan Kaynakları IK & SK Bağlantılar

Ortak ilişkiler nedir?

Organizasyonel Değişimi Gerçekleştirmek

YÖNTEM Sonrası

Sorumluluğun Sınırları

Koruma ve Eğitim

Istihdam

Bağlantıları yapmak

Sürdürülebilirlik

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Paydaş Olarak İnsan Kaynakları • İşverenin sorumluluğu • İstihdam ve elemanları uzun süre koruma • Teşvik sistemlerinin yaratılması • Önemli yeteneklerin geliştirilmesi

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

İşverenin Sorumluluğu

• İşyeri çalışma politika, şart ve ortamları izleniyor (Yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar) • Sürdürülebilir Kalkınma alanındaki zorluklara işyerlerinin uyguladığı çözümler inceleniyor • Lider kurumlar sorumlu işverenler • Kazalar, suistimaller, sosyal ve çevresel problemler, • HIV/AIDs, obezite,cehalet, yoksulluk etc.

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Başarı Kriterleri

• Dürüst, sağlıklı, katılımcı ve üretken iş ortamlarının yaratılması • Değişimi sorumluluğu alarak yürütmek ve sağlamak • İnsan Kaynaklarını sürdürülebilir kalkınmaya kurumsal yaklaşımın bir parçası olarak değerlendirmek ve ilişkilendirmek

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Önemli yeteneklerin istihdamı ve korunması

• Şirketleri gelecekteki başarılarını sağlayan ve engellerin önünde duran zorluklara çözüm getirebilen elemanlar • Istihdam politikaları bir şirketin hangi tarz elemanları daha çok tercih ettiklerini şirket değerlerine yansıtarak sunabilir • İnsan kaynakları müdürleri işveren ve istihdam edilenlerin ortak değerlerini bulmalı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Önemli yeteneklerin istihdamı ve korunması

“21.yy da İnsan Kaynakları hala şirketlerin farklılaştıkları bir değeri midir?

Yanlış “Doğru insanlar en önemli değerlerdir.” “Doğru insanlar” sürekli ve sürdürülebilir gelişime nasıl etki edebilirler?

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Önemli yeteneklerin istihdamı ve korunması Dimension

Economic Econó mica Económica

Environment Ambiental Ambiental

Social Social

Dow Jones Sustainability Index Criteria´s (DJSI - 2004)

Weight

• • • • • • • • •

Codes of Conduct ( Ethics) Corporate Governance CRM – Customer Relationship Management Financial Robustness Investor Relations Risk and Crisis Management Scorecards / Measurement Systems Strategic Planning Industry Related Criteria

3 5.4 3 3.6 2.4 3.6 4.2 5.4 variable

• • • •

Environmental Management Environmental Performance Environmental Reporting Industry Related Criteria

3 4.2 1.8 variable

• • • • • • • • •

Corporate Citizenship 2.4 Stakeholders Engagement 4.2 Labour Practice Indicators 3 Human Capital Development 1.8 Knowledge Management/ Organizational Learning 3 Social Reporting 1.8 Talent Attraction & Retention 2.4 Standards for Suppliers 1.8 Industry Related Criteria variable

Dow Jones Sustainability Index in doğ doğru eleman yönetimi ile ilgili olan baş başlıkları klarına bakarsak – koyu renkli olanlar– olanlar– toplam iç içinde yaklaşı k 60% yaklaşık

bir yüzdeye

sahip olduğ olduğunu görebiliriz. rebiliriz. (Endü Endüstri ayı ayırımı yapı yapılmadan verilen kriterdir) kriterdir)

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Önemli yeteneklerin istihdamı ve korunması

• İş Dünyasından toplumun beklentileri değişmekte ve artan sayıda eleman şirketlere başvuruda bulunmadan önce şirketin çevresel ve sosyal performanslarına bakmaktadır. • Accenture tarafından 2004 yılında potensiyel işgücü üzerinde yapılan araştırma, etik yönetimin %60 oranda önemli olduğunu iletmektedir. • KPMG araştırması, patronların dürüstlüğünün işyerini başkalarına önermede 80% etkili olduğunu iletmektedir.

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Önemli yeteneklerin istihdamı ve korunması

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Önemli yeteneklerin istihdamı ve korunması

• Intangible – manevi değerler marka, çalışanların ilişkileri ve iş yapma şekilleri şirket marka değeri üzerinde etkisi olan değerlerdir. • Sürdürülebilir Kalkınma bilinci önemli bir manevi değerdir ve sürekli öğrenme, gelişim konusunda kararlı olma ve performans odaklı olma konusunu olumlu yönde etkiler.

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Örnekler

EDF: sürdürülebilir kalkınma eleman değerlendirme kriterlerine dahil edilmiştir

Alcan: Toplum ve işgücü ile işbirliği yapılması

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Teşvik sistemlerinin yaratılmasıElemanlar genelde karmaşık bir ödüllendirme sistemi ile motive olurlar.Elemanların sürekli öğrenme eğrisi içinde motive olması bir şirket için önemli değerdir.Sürdürülebilir kalkınma karlılığın maliyete dönüştüğü bir ortam değildir. Bonus..etc..

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Teşvik sistemlerinin yaratılmasıŞirket ve elemanların değerlerini biraraya getirebilmek önemlidir.Şirketler daha sorumlu oldukça elemanlarda daha fazla motive ve bağlı hale gelmektedir. (Globescan survey)Bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde şirket değerlerine bağlılık konusunda daha ileri olan elemanların 70% inin performansları artmıştır. (MORI)

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Teşvik sistemlerinin yaratılması (Teşvik kaynakları) Çalışma Ortamları

Terfi

Büyüme ve gelişme

Zorluklar

Topluma katkı

İlgili olma

Finansal ödüller

Bağlılık

Akılcı İlgiler

İş Güvencesi

Organizasyon ile gurur duyma

Sorumluluk

Tanınma ve saygınlık

Başarı

Source: CIPD

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Tartışma Konuları

• Sürdürülebilir Kalkınma sizi veya şirket elemanlarınızı ne kadar ilgilendiriyor? • Sürdürülebilir Kalkınma performans değerlerini kullanıyormusunuz? • Sizce başarılı Sürdürülebilir Kalkınma performansı için doğru göstergeler nelerdir ?

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Örnekler

Novo Nordisk: şirketin sürdürülebilir kalkınma performansı ve bağlılığı konusunda farkındalık yaratmak

SC Johnson: sürdürülebilir kalkınma performanslarını değerlendirme ve ödüllendirme sistemleri ile entegre etmek

Severn Trent: çalışanlara STK lar ve yerel halk ile beraber çalışma konusunda ilham vermek

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Önemli yeteneklerin geliştirilmesiİşgücü becerileri dış koşulları değiştirmeye yeterli olmalıdırBu beceriler değişik mekanizmalar ile geliştirilmeliIK müdürleri ise hem değişen şartlara hemde işgücü eğitime odaklanmalı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Önemli yeteneklerin geliştirilmesi • Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı şirket içinde genişleyerek yayılmalı • Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı değişik form ve anlayışlarda olabilmeli. (Lisan ve Kültür) • Ancak Sürdürürülebilir Kalkınma iş modelinin temelini oluşturmalıdır

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Tartışma Konuları

• Sizin şirketinizdeki önemli yetenekler neler olmalı? • Şirket içi SK eğitimi uzun vade şirkete performansı ve iş hedefleri için faydalı olur mu? • Diğer elemanlar şirket içi eleman gelişimi ve şirket ihtiyaçlarına yardımcı olabilir mi?

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Örnekler

Interface: SK yeteneklerinin tanımlanması

KPMG: organizasyon içi öğrenim süreçleri

Vodacom: SK yeteneklerinin yaratılması için işbirliği

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Değişimin Planlanması

• Çalışanların ve İnsan kaynakları ekibinin SK konusundaki kararlılıklarını yansıtmalı ve ilham kaynağı olmalı; • Şirket değer ve kültürünü şirket stratejileri ile birleştirmeli, • Yatırımcılara sürdürülebilir geri dönüşler yaratmalı, • Müşteri ihiyaçlarını karşılayabilmeli • Ortaya çıkan sosyal eğilimlerin tanımlanması ve cevaplanması • Hükümet ve düzenleyici organlar tarafından beklenen değişimlerin yapılması

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Değişimin Planlanması

Şirket

İstihdam

Teşvik

Yetenek geliştirme

Yatırımcı ve hissedarlar

Müşteriler

Cemiyet ve Hükümet

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

Değişimin Planlanması

Sürdürülebilir kalkınmanın organizasyon çalışmalarına entegrasyonu Sürdürülebilir kalkınmanın anlaşılması ve bilgilerin derinleştirilmesi

Farkındalığın arttırılması ve sürdürülebilir kalkınma hakkında ilgi yaratılması

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM

İletişim ve Bilgi için www.tbcsd.org Tel: 0212 265 2491 0212 265 2496 Fax:0212 257 2353 Eposta: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 SLIDEX Inc.
SUPPORT SLIDEX