Tarifname TRİGEMİNAL NEVRALJİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

July 11, 2017 | Author: Umut Dilaver | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 1 Tarifname TRİGEMİNAL NEVRALJİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, trigeminal nevraljinin t...

Description

1 Tarifname TRİGEMİNAL NEVRALJİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

5

Teknik Alan Buluş, trigeminal nevraljinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

10 Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde trigeminal, sinir yüzün iki tarafında yer alan duysal sinirdir. Yüz yarısının duyusunu algılamamızı sağlar. Trigeminal nevralji ise, beyinden çıkan 12 çift sinirden trigeminal sinirinden kaynaklanan bir rahatsızlık Göz çevresi alın, üst dudak-çene, alt 15

dudak-çeneye şakaktaki ganglionundan üç dal verir. Trigeminal nevralji hastalarında bu üç daldan bir veya ikisinde etkilenme vardır. Nevraljide etkilenen bölge yüz yarısında; kısa süreli, anlık, bıçak saplanır veya elektrik çarpar tarzda dayanılmaz ağrılar mevcuttur. Kısa süreli ve tek taraflı olan bu ağrılar tekrarlayıcı özelliktedir. Rüzgar, sıcak, soğuk yiyecekler, tıraş olma bazen

20

konuşma, yutkunma bile ağrıları tetikleyebilir. Tekniğin bilinen durumunda trigeminal nevraljinin tedavisinde, genelde ilac tedavisi uygulanir, yetersiz kaldigi durumlarda radyofrekans termokoagülasyon ile sinirin agri iletimiyle görevli liflerinin yakılması yöntemi denenmektedir. Yüzümüzden itibaren sinirin ulaştığı beyindeki çekirdeğine kadar olan mesafede sinir etkilendiği

25

düşünülerek incelemeler yapılır. Beyinde serebello pontin köşede veya posterior fossa da bir patoloji olabilir (tümör veya damarsal anomaliler). Nadir rastlansa da öncelikle bu durum ekarte edilmelidir. Çok nadir rastlanan bu durumlar nöroloji muayenesi ile elimine edilebilir. Trigeminal nevralji temelinde bu nedenler varsa tedavileri cerrahi olabilmektedir.

30

Mevcut teknikte trigeminal nevralji halihazırda cox-2 ve FMO3 baskılayıcılar ile tedavi edilmektedir. Tekniğin bilinen durumunda kullanılan bu ilaçların karaciğer tahribatı ve

2 böbrek hasarı vs gibi yan etkileri olmakla birlikte iç kanama riskinin artması ve kan şekeri düzensizlikleri orta vadede görülebilen etkilerdir. Klasik nöroloji yaklaşımında trigeminal nevralji hastalarının çoğunluğunda neden bulunamaz. Trigeminus nevraljisi tedavisinde ilaçlarla sinirdeki anormal uyarım 5

baskılanmaya çalışılır. Epilepside ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar çoğunlukla ilk seçenek olarak kullanılmaktadır. İlaçlarla baskılanamazsa doğrudan sinire yapılan müdahalelerle baskılama çalışmaları yapılmaktadır. Beyin içine yapılan cerrahi müdahalelerde vardır. Farklı aşamalarda ağrısı baskılanan hastalar vardır. Ancak hiçte azımsanmayacak bir grup tüm bu müdahalelere rağmen ağrı

10

çekmektedir. Son yıllardaki çalışmalarımda hastalarda sinirin primer tetiklendiği alanı ( başlangıç noktasını) ortaya çıkarıp ilaç ve operasyon benzeri hiçbir müdahaleye gerek kalmadan çözümler sağlamaktayım. Aldığım sonuçlar göstermiştir ki nevraljinin temeli beyinle ilişkili değildir. Ameliyat olmuş hastalarda da alınan sonuçlar bu

15

tabloyu desteklemektedir. Mevcut teknikte yer alan EP1604680B1 no'lu, "Nevralji ağrısının tedavisinde botulinum toksininin kullanılması" başlıklı buluş, bir insan hastada nevralji ağrısını hafifletmek için bir yöntemde kullanılmak üzere bir botulinum toksinine ilişkin olup, özelliği botulinum toksininin penferal olarak verilmiş olması ve özelliği nevralji

20

ağrısının baş ağrısıyla ilgili olmamasıdır. Yine, EP2155736B1 no'lu, "Yeni karbamoiloksi arilalkanoil arilpiperazin bileşiği, bu bileşiği içeren farmasötik kompozisyonlar ve bu bileşiğin uygulanması yoluyla ağrı, anksiyete ve depresyonu tedavi etmek için metot" başlıklı buluş, Geniş rasemik ya da enantiomerik karakteristiklere sahip olan. Formül 1 ile 10 gösterilen yeni bir

25

karbamoiloksi arilalkanoil arilpiperazin türevi bir bileşik ve bunun farmasötik olarak uygun tuzları ya da hidratları sağlanmaktadır. Ayrıca, ağrı (yani akut ya da kronik ağrı, nevropatik ağrı, inflamatuar ağrı, diyabetik ağrı, postherpetik nevralji, vs.), anksiyete ya da depresyon tedavisi için bileşiğin etkili bir miktarım içeren farmasötik bir kompozisyon ve ihtiyaç duyan memelilere bileşiğin etkili bir miktarının

30

uygulanması yoluyla memelilerde ağrı, anksiyete ya da depresyonu tedavi etmek için bir metot sağlanmaktadır.

3 Yine, US2003069300 no'lu, "Use of benzopyranols to treat neurological disorders" başlıklı buluş, benzopyran türevleri ve analogları ile; profilaksisi Huntingdon'ın chorea, şizofreni, AIDS ile ilişkili nörolojik açıkları gibi dejeneratif hastalıklar için faydalı olarak uyku bozuklukları (sirkadiyen ritim bozukluğu, uykusuzluk ve 5

narkolepsi, dahil) Tikler (e.g. Giles de la Tourette sendromu), travmatik beyin hasarı, kulak çınlaması, nevralji, özellikle trigeminal nevralji, nöropatik ağrı, diş ağrısı, kanser ağrısı, diyabet gibi hastalıklarda neurodysthesias sonuçlanan uygunsuz nöronal aktiviteMS

ve

motor

nöron

hastalığı,

ataxias,

kas

sertliği

(Spastisite),

temporomandibular eklem disfonksiyonu tedavisine yöneliktir. 10 Sonuç olarak trigeminal nevraljinin tedavisine yönelik bir kompozisyona olan gereksinimin varlığı ve mevcut çözümlerin yetersizliği ilgili teknik alanda bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır.

15 Buluşun Amacı Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, etkin pge-2, cox-2 baskılanmasını tesis etmesidir. 20 Buluşun bir diğer amacı, beta-endorfin üretimini tetiklemesidir. Yukarıdaki avantajları elde etmek üzere buluş, trigeminal nevraljinin tedavisine yönelik, 25

3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one,

bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one

içeren

3,5-

gruptan

seçilen bileşenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birleşiminden elde edilen bir kompozisyondur. Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen detaylı 30

açıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle değerlendirmenin de bu detaylı açıklama göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.

4 Buluşun Detaylı Açıklaması Buluş, trigeminal nevraljinin tedavisine yönelik bir kompozisyondur. Buluş konusu kompozisyona ait yarı-sentetik bioflavonol glikosit türevleri etkin pge-2, cox-2 5

baskılanması tesis etmekte ve beta-endorfin üretimini tetiklemektedir. Buluş

konusu

benzopiran-4-one,

kompozisyon

3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-

3,5-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-

one ihtiva etmektedir. 10 Söz konusu formulasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir; % 22-78 oranında 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4one, 15

% 78-22 oranında 3,5-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4one. Yukarıda verilen bileşenler verilen ağırlıkça oran aralıklarında ve yukarıdaki gruptan seçilen bileşenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birleşimlerinden elde

20

edilmektedir. Söz konusu buluş aynı zamanda da söz konusu kompozisyonun; trigeminal nevraljinin tedavisine yönelik kullanımı ve bu amaçla üretimini de kapsamaktadır.

5 İSTEMLER 1. Buluş, trigeminal nevraljinin tedavisine yönelik, 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one, 3,5-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-25

büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one içeren gruptan seçilen bileşenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birleşiminden elde edilen bir kompozisyondur. 2. İstem 1’e uygun bir kompozisyon olup, özelliği, ağırlıkça % 22-78 oranında 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one

10

içermesidir. 3. İstem 1’e uygun bir kompozisyon olup, özelliği, ağırlıkça % 78-22 oranında 3,5-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one içermesidir.

15 4. Buluş, istem 1 ila 3’te bahsedilen; 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1il)-4H-1-benzopiran-4-one, 3,5-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1benzopiran-4-one içeren gruptan seçilen birey ya da kombinasyonlar halinde elde 20

edilen

bileşimlerin;

trigeminal

kompozisyonun üretiminde kullanımıdır.

nevraljinin

tedavisine

yönelik

6 ÖZET TRİGEMİNAL NEVRALJİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

5

Buluş, trigeminal nevraljinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Şekil yoktur.

10

View more...

Comments

Copyright � 2017 SLIDEX Inc.
SUPPORT SLIDEX